TÜRK AKUSTİK DERNEĞİ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

TR

EN

Sertifika Programları

 

D1 Temel Bina Akustiği Sertifika Eğitimi 13 Temmuz – 23 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli – Mimarlar Odası Gebze Temsilciliği’nde düzenlenecektir. Sertifika sınavı 24 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi ve ücretlendirme için tıklayınız.

Katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlıdır. Katılımcılar mail başvuru sırası ile kabul edilecektir. Başvuru ve bilgi için egitim@takder.org adresinden iletişime geçiniz.

D1 Sertifika Programı Eğitmenlerimiz 

Dr. Ogr. Uy. Konca Şaher

Kadir Has Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

Lisans (1998) ve yüksek lisans (2001) derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden, mimari akustik alanında doktora derecesini (2013) Delft Teknoloji Üniversitesi’nden almıştır. Delft Teknoloji Üniversitesi (2002-2007) ve Danimarka Teknik Üniversitesi’nde (2005-2006) araştırmacı olarak ve ATKINS’in Londra ofisinde (2007-2013) akustik danışman olarak çalışmıştır. Bu süre içinde Londra 2012 Olimpiyatları Geçici Müsabaka Mekanları akustik danışmanı olarak görev yapan Konca Şaher aynı zamanda lisanslı uluslararası BREEAM denetmenidir

Dr. Ogr. Gor. Nurgün Bayazıt

İstanbul Teknik Üniversitesi (Emekli), Mimarlık Bölümü

2004 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi’nde eğitim vermektedir. Akustik alanında yürüttüğü pek çok çalışması olup Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Hazırlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yürütülen projede proje yürücüsü olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Füsun Demirel

Gazi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Lisans derecesini G.Ü., Yüksek Lisans derecesini ODTÜ, Doktorasını ise G.Ü. Mimarlık bölümlerinden almıştır. TBMM Milletvekilleri yeni odaları, Genelkurmay Konferans Salonu gibi birçok önemli binanın akustik tasarımlarını gerçekleştirmenin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin akustik danışmanlığını da yapmıştır. İç Mimarlık -  Peyzaj Mimarlığı ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanlıkları gibi çeşitli idari görevlerde de bulunan Prof. Dr. Füsun DEMİREL’in çok sayıda makale, bildiri ve ödülü bulunmakta ve 1984 yılından beri Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir

.

Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ’den, doktorasını University of Manchester’den aldı. Ohio State Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulundu. Başta, Türkiye Çimento Sanayii Genel Müdürlüğü (1992-1995), TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı (1996-2003) ve ODTÜ Rektör Yardımcılığı (2008-2016) olmak üzere çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Büyük çoğunluğu yurtdışında yayımlanmış 200 dolayında makale ve bildirisi; TÜBİTAK, CENTO, NATO, Fulbright, NASA, ODTÜ, TÜBA ve diğer kuruluşlardan aldığı çeşitli burs ve ödülleri bulunmaktadır. Gürültü Kontrolü – Endüstriyel ve Çevre Gürültü isimli kitabı, 2009'da TÜBA ödülü almıştır.

.

Prof. Dr. Selma Kurra

İstanbul Teknik Üniversitesi (Emekli), Mimarlık Bölümü

dB-KES Mühendislik

Doç. Dr. Aslı Özçevik

Anadolu Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Ar. Gor. Cem Baççıoğlu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ses yalıtımı hesaplama modelleri, malzeme ve farklı yapı elemanı birleşim detaylarının ses yalıtımı üzerindeki etkileri ve yapı akustiği simülasyonları üzerine çalışmıştır. 2017 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2014 yılından beri MSGSU Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisidir.

.

Ar. Gor. Ayça Şentop Dümen

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İç mimarlık Bölümü

Mimarlık (2010), yüksek lisans (2013) ve doktora (2020) eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Binalarda ses yalıtımını sağlamaya yönelik yapı elemanı tasarımı, akustik performans, akustik ölçümler konularında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik'in Hazırlanması projesinde ve uygulama kılavuzunun hazırlanmasında uzman olarak yer almıştır. 2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Ogr. Gor. Bilge Şan Özbilen

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlamıştır ve doktoraya devam etmektedir. Binalarda gürültü kontrolü ve ses yalıtımının sağlanması konularında çalışmaları olup Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Hazırlanması için yürütülen projede uzman olarak görev yapmıştır. 2015 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir.

Dr. Ogr. Uy. Zuhal Özçetin

Siirt Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

2006 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans, 2016 yılında aynı üniversitede doktora eğitimini tamamladı. Halen Siirt Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi - bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2010 yılından beri Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projeleri kapsamında çeşitli akustik uygulamalarda yer almaktadır. Yapı ve hacim Akustiği, gürültü Kontrolü vb konularında çeşitli rapor ve yayınları bulunmaktadır.

Ogr. Gor. S. Gül İlisulu

Başkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Lisans diplomasını 2007 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünden aldı. Gazi Üniversitesi Mimarlık Yüksek lisans programını 2010 yılında tamamladı. 2011 yılında başladığı doktora programında hacim akustiği üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Projeleri kapsamında çeşitli mimari uygulamaların akustik raporlarının hazırlanmasında yer almaktadır. Araştırma alanları arasında hacim akustiği, sahne akustiği, ölçüm ve simülasyon ile akustik konfor koşulları bulunmaktadır.

s

Açıklamalar

 

TEBLİĞ NO: MHG/2018-01 uyarınca sertifika programına katılabilecek meslek grupları aşağıda belirtilmiştir:

  • Madde 5 (3): Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.
  • Madde 5 (4): Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler.
  • Madde 5 (5): Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler. 

TAKDER, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan 11.10.2018 tarihli protokol ile eğitici kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Binaların gürültüye karşı korunması hakkında yönetmelik kapsamında düzenlenecek sertifika eğitim programlarına dair tebliğ (Teblig No: MHG / 2018-01) uyarınca programların ayrıntıları aşağıda verilmiştir.

D1: Temel bina akustigi

D2: Bina akustigi ölçümleri 

Eğitim sonunda sınavdan geçer not alan ve D1 sertifikası almaya hak kazanan kişilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi’ne harç ödemesini yapmaları neticisinde sertifika belgeleri kendilerine ulaştırılacak, isimleri bakanlık sayfasında D1 sertifikasına sahip Bina Akustik Uzmanı olarak ilan edilecektir. Harç ödemesi için; https://basvuru.csb.gov.tr adresinden ‘1037-Bina akustiği uzmanı sertifika kayıt işlemi​’ seçeneği işaretlenerek sistemden numara alınmaktadır. 2019 yılı için harç miktarı 450 TL olup sistemden alınan numara ile Halk Bankasına yatırılmaktadır.