TÜRK AKUSTİK DERNEĞİ

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

TR

EN

9:00 – 10:oo AÇILIŞ KONUŞMALARI

Metin Aydoğdu – Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı

Konca Şaher – Türk Akustik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

10:00 – 11:30 1. OTURUM: İŞİTSEL PEYZAJ VE ALGI

Hanife Ayça Doğan İşeri, Aslı Özçevik Bilen – İŞİTSEL PEYZAJDAKİ SESLERİN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE AKUSTİK KALİTELİ MEKÂN İHTİYACI

Seda Kulak Dalkılıç – KENTSEL YEŞİL DOKUNUN İŞİTSEL PEYZAJALGISINA ETKİSİ

Okan Şimsek, Aslı Özçevik Bilen – İŞİTSEL, ISISAL VE GÖRSEL KONFOR PARAMETRELERİNİN İNSAN ALGI VE GENEL KONFORU ÜZERİNDEKİ BİRLEŞİK ETKİLERİ

KAHVE ARASI

11:20 – 12:oo DAVETLİ KONUŞMACI

Selma Kurra – ÇEVRE VE YAPI AKUSTİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR AKUSTİK YÖNETİMİ

12:00 – 12:4o FİRMA TEMSİLCİLERİ

Tümay Köse – QUBİ SES YALITIM

Aytaç Özandaç – KNAUF TÜRKİYE

12:40 – 13:40 ÖĞLE ARASI

13:40 – 14:40 2. OTURUM: MALZEMELERİN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ

C. Volkan Dikmen, Ecem ÖzdilekATIKLARDAN ÜRETİLEN SES YALITIM MALZEMELERİNİN GELİŞTİRİLEREK İLERİ DÖNÜŞÜMÜ VE DÖNGÜSEL EKONOMİYE ETKİSİ

Mete Öğüç, Ali Fethi Okyar – AKUSTİK SENSÖRLER VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ: BIYOMEDIKAL UYGULAMALAR

Ufuk Tan Baler, A. Fethi Okyar, B. Emek AbaliYÜZEY AKUSTİK DALGA TEMELLİ PİEZOELEKTRİK KÜTLE ÖLÇÜM SENSÖRÜNÜN MODAL ANALİZİ

KAHVE ARASI

15:00 – 15:20 DAVETLİ KONUŞMACI

Çınar Kurra – SON BİR ÜMİT: SES VE SESSLİZLİK

15:20 – 16:40 3. OTURUM: AKUSTİK ÖLÇÜMLER-1

Hüseyin Okan Durmuş, Baki Karaböce – FOTOAKUSTİK ETKİ VE UYGULAMALARI

Halil İbrahim Kemaneci, Sefa Manav, Eray Yıldız – KLOZET YIKAMA GÜRÜLTÜSÜNÜN ÖLÇÜLMESİ

Baki Karaböce, Emel Çetin, Mithat Özdingiş, Hüseyin Okan DurmuşULTRASONİK TEMİZLEME BANYOLARININ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ_ ULTRASONİK BASINÇ ALANI ÖLÇÜMLERİ

Eyüp Bilgiç – MİKROFON ÖNYÜKSELTEÇLERİN 0,5 Hz – 25 kHz ARALIĞINDAKİ ELEKTRİKSEL KALİBRASYONLARI

18:00 –  KONGRE YEMEĞİ 

09:00 – 10:40 4. OTURUM: HACİM AKUSTİĞİ

Nida Nizam Kocaacar, Mine Aşçıgil DinçerYURT ODALARINDA AKUSTİK İYİLEŞTİRMELERİN OBJEKTİF VE SUBJEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat Tıraş, Mehmet Nuri İlgürel – MÜZİK ÇALIŞMA ODALARININ İŞİTSEL KONFOR DEĞERLENDİRMESİ

Sebahat Gül İlisulu, Merve Görkem, Zuhal Özçetin, Füsun DemirelSAHNEDEKİ AKUSTİK KONFOR KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI VE BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

Ezgi Türk Gürkan, Zerhan Yüksel Can – AKUSTİK MODELLEMELERDE ARKA PLAN GÜRÜLTÜSÜNÜN İŞİTSELLEŞTİRİLMESİ

Dilara Kelle, Sevtap Yılmaz – KÜÇÜK PROVA ODALARINDA AKUSTİK ORTAMA İLİŞKİN MÜZİSYEN İZLENİMLERİ: BİR NİTEL ANALİZ ÇALIŞMASI 

KAHVE ARASI

11:30 – 13:00 5. OTURUM: GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

Bilge Şan Özbilen, Nurgün Tamer Bayazıt – TASARIM AŞAMASINDA OPTİMUM DIŞ DUVAR TİPİNİN BELİRLENMESİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Hanife Ayça Doğan İşeri, Aslı Özçevik Bilen, Samiha Boucherit, Aniello Pascale, Massimiliano Masullo, Luigi Maffei – KENTSEL SES PLANLAMASI İÇİN 360 DERECE SESLİ-VİDEO KAYITLARI KULLANIMININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

Pınar Aydemir, Füsun DemirelUYKU VE GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ

12:00 – 12:4o FİRMA TEMSİLCİLERİ

Ayşe Miray Şen – ODE YALITIM

Onur Bozkurt – KNAUF INSULATION

12:40 – 13:40 ÖĞLE ARASI

13:40 – 14:40 PANEL: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ

Moderatör: Mine Aşçıgil Dinçer

Panelistler: Nilgün Akbulut Çoban, Tanju Kılınçarslan, Zeki Bozkurt, Ekim Bakırcı

14:40 – 15:40 6. OTURUM: AKUSTİK ÖLÇÜMLER-2

Enver Sadıkoğlu, Eyüp Bilgiç, Cafer Kırbaş – AKUSTİK METROLOJİSİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Cafer Kırbaş, Eyüp Bilgiç, Enver Sadıkoğlu, İbrahim GünSERBEST ALAN ORTAMLARININ KALİFİKASYON DENEYLERİ

Eyüp Bilgiç, Enver Sadıkoğlu, Cafer Kırbaş – AKUSTİK VE TİTREŞİM ALANINDA KALİBRASYON YAPAN PERSONELİN TS EN ISOIEC 17025 STANDARDI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

KAHVE ARASI

17:00 – 18:10 EĞİTİM 

Nevzat Özgüven – TİTREŞİM YALITIMI VE ÖRNEK UYGULAMALAR

DAVETLİ KONUŞMACILAR - PANELİSTLER - EĞİTMENLER

Selma Kurra

Prof. Dr. Selma Kurra

Mezun olduğu  İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Fiziksel Çevre Kontrolu Biriminde, 1973-2003 yılları arasında trafik gürültüsü modellemeleri ve yapılarda gürültü kontrolu alanlarında doktora, doçentlik ve profesörlük çalışmalarını sürdürmüş, 2003-2015 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi’nde, Mimarlık Fakültesinde ve Mühendislik Fakültesi -Çevre Mühendisliği Bölümünde- profesör olarak görev yapmıştır. Yurt dışında; İngiltere’de Transport and Road Research Laboratory ve Institute of Sound and Vibration Research’ da misafir araştırmacı olarak bulunmuş, Japonya’da Kobe University’ de 1 yıl süreli gürültüden etkilenme konulu araştırma projesi yürütmüştür. Illinois Institute of Technology (Chicago,USA) Architectural Engineering Department’ da kazandığı araştırma projesi bursları ile; yapı elemanlarından ses geçiş modellemeleri  ve Riverbank Acoustic laboratory’de laboratuvar deneyleri yürütmüştür. Aynı Üniversitede 2 yıl öğretim üyeliği yapmış ve L.A.Miller akustik laboratuvarını kurmuştur. Çeşitli uluslararası kongrelerde oturumlar organize etmiş, başkanlık yapmış ve “keynote speaker” olarak davet edilmiştir. TÜBİTAK destekli projelerin yanısıra EU Cost TU901 projesinde de yeralmıştır. International Standards Organization  bünyesinde çeşitli çalışma gruplarına ülke temsilcisi olarak katılmaktadır. Çevre Bakanlığı protokolüne uygun olarak Bahçeşehir Üniversitesi “Butech” bünyesinde; A, A1,A2,B1,B2 ve C1 sertifika programlarını ve Türk Standartlar Enstitüsü tarafından açılan akustik standardların eğitimi programlarını koordine etmiş ve eğitimci olarak dersler vermiştir. Türk Akustik Derneğinin kurucu üyesidir ve iki farklı dönem Başkanlığını yapmıştır. Çevre Genel Müdürlüğü döneminden başlayarak Çevre Bakanlığının talebi üzerine çeşitli araştırma projeleri yürütmüş, raporlar hazırlamış ve  Gürültü yönetmeliklerinin hazırlanmasında katkıda bulunmuştur. Çevre Bakanlığı için İTÜ de yürütülen “Binaların Gürültüden Korunması Yönetmeliğinin ve Uygulama Kılavuzunun Hazırlanması” projesinde danışman olarak görev almıştır. Türk Akustik Derneğinin, Bakanlık protokolü ile organize ettiği; Binaların Gürültüden Korunması Yönetmeliğine ilişkin D1 ve D2 sertifika programlarında eğitimci olarak yeralmaktadır. Mimari akustik ve gürültü kontrolu alanında çok sayıda araştırma ve uygulamaları, bilimsel raporları  ve yurtiçi ve dışı yayınları bulunmaktadır. Çevre Gürültüsü ve Yönetimi isimli 3 ciltlik Türkçe kitabı (Bahçeşehir Üniveristesi-Uğur yayınları, 2009)  ve “Environmental Noise and Management-Overview from Past to Present” (John Wiley& Sons Ltd, 2020) yayınlanmıştır. Emekli olmasından bu yana profesyonel çalışmalarını dB-KES Mühendislik, Sanayi ve Ticaret Ltd. de akustik proje danışmanı olarak sürdürmektedir. 

nevzat özgüven

Prof. Dr. H. Nevzat Özgüven

Lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ’den, doktorasını University of Manchester’den aldı. Ohio State Üniversitesinde ve Münih Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak bulundu. Başta, Türkiye Çimento Sanayii Genel Müdürlüğü (1992-1995), TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı (1996-2003) ve ODTÜ Rektör Yardımcılığı (2008-2016) olmak üzere çeşitli yöneticilik görevlerinde bulundu. Büyük çoğunluğu yurtdışında yayımlanmış 200’den fazla makale ve bildirisi; TÜBİTAK, CENTO, NATO, Fulbright, NASA, ODTÜ, TÜBA ve diğer kuruluşlardan aldığı çeşitli burs ve ödülleri bulunmaktadır. Gürültü Kontrolü – Endüstriyel ve Çevre Gürültü isimli kitabı, 2009’da TÜBA ödülü almıştır.

nilgün akbulut

Dr. Nilgün Akbulut Çoban

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Hava kalitesi konusunda 2009 yılında yüksek lisansını, çevresel gürültü ve işitsel peyzaj yaklaşımı konusunda ise 2021 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2007 yılında Ankara’da Çevre ve Orman Bakanlığı’nda uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Dr. Akbulut Çoban, 2010 yılında sakin alanların belirlenmesine yönelik uzmanlık tezini hazırladı. 2009 yılından beri ise Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde Çevre Mühendisi olarak görev yapmaktadır.  Çalışma alanları hava kalitesi, çevresel gürültü, atık yönetimi başta olmak üzere çevre yönetimi mevzuatının saha uygulamaları ile iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik temalı projelerdir. Ayrıca, yukarıda bahsi geçen konularda ulusal ve uluslararası bağlamda akademik çalışmalarını sürdürmekte olan Dr. Akbulut Çoban, evli ve Bulut ile Umut’un annesidir.

zeki bozkurt

Dr. Zeki Bozkurt

1979 Ardahan Göle’de doğdu. 2000 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı Üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora yaptı. 2002-2005 yılları arasında aynı bölümde Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde Çevre Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2005 yılından beri Adana Seyhan İlçe Belediyesinde sırasıyla, Ruhsat ve Denetim Müdürü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü ve halen İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2012-2018 yılları arasında Çukurova Üniversitesinde Gürültü Kontrolü dersi vermiş ve 2015 yılından bu yana TMMOB Çevre Mühendisleri Odasında Çevresel Gürültü Sertifika Eğitimleri vermektedir.

Ekim Bakırcı

Ekim Şükrü Bakırcı

ODTU Makine Mühendisliğinden 2007 yılında mezun oldu. Çevresel ve Mimari Akustik programında yüksek lisans eğitimini London South Bank üniversitesinde tamamladı. Frekans Akustik firmasının kurucu ortağı olan Bakırcı, gürültü haritalama, eylem planları, ulaşım kaynaklı gürültü, endüstriyel gürültü, gürültü kontrolü, ölçüm sistemleri ve yapay zeka konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Tanju Kilincarslan

Tanju Kılınçarslan

Tanju Kılınçarslan Saf Engineering LLC (Safe BIM) ve Safe Acoustics Ltd’nin kurucusudur. BSI Sertifikalı bir BIM Uzmanı ve 25 yılı aşkın mesleki deneyime sahip bir Kıdemli Yapı Fiziği Danışmanıdır. Oteller, konut projeleri, endüstriyel tesisler, hastane kampüsleri, K12 okulları ve üniversiteler, büyük konferans binaları, havaalanları, tren yolu ve metro istasyonları için akustik tasarım ve gürültü kontrol projeleri ile bina ve tünel yangın dinamik simülasyonları dahil olmak üzere 100’den fazla yapı fiziği projesini tamamlamıştır. İstanbul ve Londra’da iki kayıtlı şirketi ve Berlin’de bir proje ofisi bulunmaktadır. Türkiye, Birleşik Krallık ve Almanya’da yapı fiziği, performans simülasyonları ve ses mühendisliği danışmanlık uygulamaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Tanju aynı zamanda Işık Üniversitesi ve Türk Ticaret Üniversitesi’nde 2019 yılında kısa süreli davetli öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Halen üyesi olduğu TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği) ve IBPSA (Ululslararası Bina Performans Simülasyonu Derneği) Türkiye bünyesinde Mimari Akustik ve Gürültü Kontrolü konularında halka açık seminerler vermeye devam etmektedir. Tanju mevcut işleri ile birlikte IBPSA Türkiye şubesinin başkanlığı ve BSI ( British Standard Institute) Sertifikalı BIM Eğitimi programının koordinatörlüğü görevlerini de yürütmektedir. Tanju, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği alanında lisans (1993), Gazi Üniversitesi’nden NVH (Gürültü, Titreşim ve Sertlik) odaklı Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans (1996), Başkent Üniversitesi’nden MBA (1998), TAKDER’den D1 Yapı Akustiği Mühendisliği Sertifikası ve İTÜ’den C1 Sertifikası (2014) sahibidir ve BSI (British Standard Institute) Sertifikalı BIM Profesyonelidir (2023). TAKDER (Türk Akustik Derneği), MMO (Türkiye Makine Mühendisliği Derneği), TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), IBPSA (Uluslararası Bina Performans Simülasyonu Derneği) Türkiye Bölümü ve IIAV (Uluslararası Akustik ve Titreşim Enstitüsü) dahil olmak üzere çeşitli mesleki derneklere üyedir.

Çınar Kurra

Çınar Deniz Kurra 

Lisans programını Elektrik Mühendisliği alanında A.B.D. Evansville Üniversitesi’nde 1995’te bitirdikten sonra Chicago’da bulunan Illinois Insitute of Technology’de Telekomünikasyon alanında yüksek lisansını almıştır. Motorola firmasında önce iDEN Sistem Entegrasyonu, daha sonra da Teknik Projeler Müdürü olarak kariyerine 2004 yılında kadar devam etmiştir. 2000 yılında İstanbul’da kurduğu dBKES Mühendislik firmasında akustik ve titreşim projeleri alanında çalışmanın yanı sıra konuyla ilgili ölçüm sistemleri üreticilerinin Türkiye temsilciliğini de 2018 yılına kadar yapmıştır. 2004 – 2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Teknoloji Geliştirme Birimi ve Arama Kurtarma Birimlerinin yöneticiliğini yürütmüştür. 2017 – 2022 yılları arasında Birleşik Arap Emirliği’nin yenilenebilir enerji yatırımları firması Abu Dhabi Future Energy Company ve BP ortaklığında sürdürülebilir teknoloji alanındaki startup fikirlerine yatırım yapan Catalyst fonunun genel müdürlüğünü üstlenmiştir. 2022’den beri sınır güvenliği sistem geliştirilmesi ve üretimi konusunda B.A.E.’de konuşlanmış Key Technologies firmasında Operasyon ve Uygulama Direktörü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2013 yılında bu yana İstanbul Beşiktaş merkezli BUSAR Arama ve Kurtarma Derneği Başkanlığını da yürütmektedir. 

Duyurular

Kongre detaylı programı için tıklayınız.

YAZARLARA:
Oturumlarda her bildiri için
15 dk sunum + 
5 dk soru – cevap
süresi belirlenmiştir. Ayrılan süreyi aşmamanızı önemle hatırlatırız.

KONGRE ETKİNLİKLERİ

Kongre süresince düzenlenecek paneller ve misafir konuşmacılar hakkında bilgiler güncellenecektir.

 

SERGİ KATILIMCILARI