AMACIMIZ

Türk Akustik Derneği (TAKDER), Türkiye’de akustikle ilgili çeşitli alanlarda çalışan, araştırma-uygulama yapan kişiler arasında iletişim ve işbirliğini sağlamaya ve akustik ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik başlıca hedefleri aşağıdaki amaçlarla uygulamaktadır:

  • Akustiğin çeşitli konularında çalışan kişiler arasında iletişimi sağlayarak bilimsel çalışmaların etkinliğini arttırmak,
  • Seminer, sempozyum, kongre benzeri etkinlikler düzenleyerek ilgili kişilerin birbirini tanımasını ve konuların tanıtılmasını sağlamak,
  • Dergi, broşür, kitap benzeri yayınlarla akustik alanında bilginin yayılmasına katkıda bulunmak,
  • Ulusal ve uluslararası diğer dernek ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve işbirliği sağlamak,
  • Akustik konusunda çalışan kişi ve/ya da kurumlara yardımcı olmak,
  • Akustik konusunda değişik sektörler (üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları vb.) arasında dil birliğini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,
  • Standart ve yönetmeliklerle ilgili yapılacak çalışmalara destek vermek, konuya ilişkin gelişmeleri duyurmak.