KOMİSYONLAR

Standartlar ve Yönetmelikler Komisyonu
Sevda Erdoğan (Koordinatör)
MİTAG Ltd. Şti.

Mehmet Nuri İlgürel
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği Bilim Dalı

Aslı Özçevik
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği Bilim Dalı

Murat Acar

Akustik Terimler Komisyonu
Eyüp Bilgiç (Koordinatör)
TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü

Zerhan Yüksel Can
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği Bilim Dalı

Neşe Akdağ
YTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Fiziği Bilim Dalı

Burcu Karalı
ODE Yalıtım A.Ş.

Envanter Komisyonu
S. Türker TALAYMAN (Koordinatör)
Talayman Akustik Ltd. Şti.

Uğur Özoğuz
PADA Ltd. Şti.