YAYINLAR

Aşağıda verilen yayınlarımızın satışları için lütfen mineascigil@gmail.com e-posta adresinden Araş. Gör. Mine Aşcıgil Dincer ile iletişime geçiniz. Kargo alıcıya ait olarak satılmaktadır.


11. Ulusal Akustik Kongresi Bildirileri CD'si

Gürültü Kontrolü Endüstriyel ve Çevresel Gürültü  
H.Nevzat ÖZGÜVEN