YÖNETİM

Türk Akustik Derneği’nin 23.01.2014 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında
Aşağıdaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçilmiştir.

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Sevtap YILMAZ Başkan İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÜNEY Başkan Yardımcısı İstanbul Teknik Üniversitesi
Sevda ERDOĞAN Genel Sekreter Mitag Ltd.
Uğur ÖZOĞUZ Sayman PADA A.Ş.
Yard.Doç.Dr. Mine Aşcıgil Dincer Üye Bahçeşehir Üniversitesi
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Baki Karaböce TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü
Doç. Dr. Nuri İlgürel Yıldız Teknik Üniversitesi